Infolinka

033 774 6168

 

 

CBA Premium

Na obale výrobkov, ktoré v rámci príslušného sortimentného druhu patria do skupiny s vyššou kvalitou, je pri logu CBA zlatým písmom uvedené Premium:

Kvalita výrobkov CBA je našou prioritou...

...preto venujeme zvýšenú pozornosť monitorovaniu jej úrovne:

  • kontrolou obalu, hmotnosti, resp. objemu a senzorickými skúškami,

  • porovnaním kvality s porovnateľným brandovým výrobkom dodávateľa,

  • prieskumom verejnej mienky.